Help with Search courses

Naše škola je od května 2012 zapojena do projektu pro zvyšování kvality ve vzdělávání (viz. bližší popis níže),  jehož cílem je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole nebo konzervatoři v České republice. Projekt je realizován  z Evropského sociálního fondu (ESF), jednoho ze strukturálních fondů Evropské unie (EU). V rámci projektu bude dosaženo zkvalitnění  a zefektivnění výuky metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy a mentoringem pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce.